bet365au Bấm để vào nền tảng giải trí

Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững”

27/11/2023
Tiếp nối 4 lần thành công, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững” được đồng tổ chức bởi bet365au , Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Trường Đại học Quy Nhơn.

I. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế có cơ hội để trao đổi và trình bày các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực thương mại và phân phối, hướng đến phát triển thương mại và phân phối bền vững.

 

II. Nội dung của Hội thảo

Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau:

- Hoạt động phát triển thương mại và phân phối bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế (quản trị bán hàng, định giá, quản trị thương hiệu, truyền thông, marketing, quản trị hành vi khách hàng; các nguồn lực phục vụ phát triển...);

- Ứng dụng công nghệ mới trong thương mại và phân phối (IoT, AI, AR, VR, Mobile apps, Block chain, QR code,…);

- Phát triển hệ thống thương mại và phân phối xanh;

- Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong thương mại và phân phối;

- Thể chế, chính sách, luật pháp, cơ sở pháp lý về phát triển thương mại và phân phối (nội địa và quốc tế ) bền vững;

- Bối cảnh và dự báo triển vọng phát triển thương mại và phân phối trong nước, khu vực và thế giới theo hướng bền vững;

- Các bài học kinh nghiệm trong phát triển thương mại và phân phối bền vững trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam;

- Các chủ đề khác liên quan.

 

III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

1. Thời gian dự kiến: Dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2024

2. Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Việt Nam

 

IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết, thời hạn và địa chỉ nhận bài viết

1. Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word, độ dài không quá 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISBN (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm).

2. Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết:

- Hạn nhận bài viết: Ngày 24 tháng 02 năm 2024

- Kết quả thẩm định bài viết: Ngày 08 tháng 3 năm 2024

- Bài viết gửi qua email: [email protected]

 

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:

ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, bet365au , ĐT: 0936.399.288; Email: [email protected]

 

bet365au trân trọng thông báo và rất mong các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

 Trân trọng!