bet365au Bấm để vào nền tảng giải trí

Quay trở lại danh sách

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học ngày 10/10/2022

06/06/2022 16:07

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do bet365au phối hợp với Học viện Viettel và một số đối tác nước ngoài đồng tổ chức.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do bet365au phối hợp với Học viện Viettel và một số đối tác nước ngoài đồng tổ chức.
I. Mục đích của Hội thảo
Mục đích của Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về vấn đề chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục,...
II. Nội dung của Hội thảo
Bài viết của Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
(1) Các vấn đề lý luận, thực tiễn về chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và ở Việt Nam;
(2) Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và bài học cho Việt Nam;
(3) Tác động của chuyển đổi số đến các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… ở Việt Nam;
(4) Thực trạng, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… tại Việt Nam;
(5) Cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… tại Việt Nam;
(6) Các nội dung có liên quan khác.