bet365au Bấm để vào nền tảng giải trí

Công đoàn bet365au
 tổ chức giải thể thao viên chức năm 2023 chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Công đoàn bet365au tổ chức giải thể thao viên chức năm 2023 chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11Công đoàn Hòa trong không khí vui tươi, sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 16h chiều ngày 10/11/2023 tại Sân thể thao đa năng Công đoàn bet365au đã tổ chức giải thể thao viên chức năm 2023. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm mục đích xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần giao lưu giữa các đơn vị, gia tăng ý chí nghị lực, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động Nhà trường. 20/11/2023
Các Nữ Nhà khoa học trẻ bet365au
 được tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam
Các Nữ Nhà khoa học trẻ bet365au được tặng Bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt NamChi Hội Nữ Trí Thức Trong hai ngày 10 và 11/11/2023, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III – 2023 với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. 16/11/2023
Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sởCông đoàn Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị - xã hội, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 13/11/2023